INDECO demolačné kladivá stredné

V kategórii stredných demolačných kladív je teraz obľúbený model 1750 nahradený novým výkonnejším HP1800. Pre ostatné kladivá strednej hmotnosti, ktoré už v predchádzajúcej sérii mali štíhle vyhotovenie skrine, vykonané zmeny nie sú až tak evidentné. Aj s ohľadom na mimoriadne obchodné úspechy dosiahnuté v minulosti v tejto triede kladív, úpravy sa sústredili hlavne na hydraulický systém, zvýšenie výkonu, ale zachovanie všetkých mechanických častí bez podstatných zmien. S výnimkou dvoch modelov HP 2500 a HP 3000 ktoré sú najbližšie ku triede veľkých kladív. Na tieto dva modely bol doplnený variabilný ventil, ktorý umožňuje jemnejšie nastavenie kladiva čo sa týka frekvencie a výkonu úderov, vzhľadom na tvrdosť spracovávanej horniny, tak ako je tomu v triede najväčších kladív. Modely HP 2500 a HP 3000 teda v podstate prechádzajú do vyššej kategórie, pretože pre ne platia všetky štandardy veľkých kladív.

Typ zariadenia Hmotnosť kladiva (kg) Priemer nástroja (mm) Energia úderu (J) Hmotnosť stroja (t)
HP900 550 90 1 060 5 -14
HP1200 650 90 1 490 6.5 -16
HP1500 850 110 1 720 10 -20
HP1800 1 000 115 2 000 12 -22
HP2000 1 200 120 2 440 15 -25
HP2500 1 500 130 3 320 16 -28
HP3000 1 900 140 4 370 19 -32