INDECO demolačné kladivá veľké

V triede veľkých nahrádza HP 9000 staršiu 8500-vku, keď pri tom istom priemere nástroja má vyššiu hmotnosť, väčšie rozmery a prirodzene aj vyšší výkon. V tejto triede, kde je najvyššie mechanické namáhanie kladív a kde sa pracuje v tých najnáročnejších podmienkach, dochádza ku dvom významným zmenám. Prvou je zosilnenie skrine voči namáhaniu tlakom a strihom, druhou zlepšenie variability, tj. schopnosti prispôsobenia sa kladiva okamžitým vonkajším podmienkam, povahe demolovanej horniny. Inteligencia kladiva spočíva v automatickej regulácii frekvencie a sily úderov podľa tvrdosti skaly. Môžeme teda povedať, že kladivá novej série HP sú ešte inteligentnejšie, pretože ich automatická variabilita bola ete zvýšená a dosahujú presnejšie „preskúmanie“ demolovaného materiálu s okamžitou odozvou a úpravou prevádzkových parametrov.

Typ zariadenia Hmotnosť kladiva (kg) Priemer nástroja (mm) Energia úderu (J) Hmotnosť stroja (t)
HP3500 2 200 145 5 160 21 – 38
HP4000 2 500 150 6 080 23 – 42
HP5000 3 000 160 7 990 27 – 50
HP7000 4 000 180 10 350 32 – 63
HP9000 5 000 195 14 120 39 – 80
HP12000 7 800 215 18 930 45 – 120
HP18000 11 050 250 - 80 – 160