INDECO demolačné kliešte rotačné

Hydraulické drviče sú skonštruované a vyrábané s tým istým vysokým kvalitatívnym štandardom ako famózne demolačné kladivá INDECO. Vďaka použitiu najnovších extra pevných ocelí HARDOX sú demolačné kliešte INDECO špeciálne navrhnuté pre odolanie vysokým hodnotám tlakov, opotrebovania a namáhania, a predĺženú životnosť v akýchkoľvek pracovných podmienkach. Špecifickým „plus“ pre rotačné demolačné kliešte Indeco je hydraulická kontinuálna rotácia o 360° ktorá umožňuje vykonať primárnu demoláciu budov, zvislých konštrukcií podláh, stropov a obvodových stien.

Optimalizovaná kinematika čeľustí a dizajn klieští zabezpečuje vždy optimálne zovretie demolovaného materiálu a minimálnu zmenu sily zovretia medzi počiatočnou (maximálne rozovretie) a koncovou (minimálne rozovretie) polohou čeľustí a teda zvyšuje efektívnosť a kontinuitu práce, redukujúc čas práce a namáhanie prenášané na rýpadlo.

Hydraulický systém je vybavený „regeneračným ventilom“ pre zrýchlenie zatvárania a otvárania čeľustí naprázdno. Regulácia „vôle“ medzi nožmi umiestnenými vo vnútri čeľustí umožňuje dosiahnuť efektívnejší rez armovacích výstuh a vymeniteľné zuby pohyblivej čeľuste (privarené na skrutkovanej platni a zaistené špeciálnym perom) zaručujú vždy optimálnu penetráciu do demolovaného materiálu.

Typ zariadenia Hmotnosť rýpadla (t) Hmotnosť klieští (kg) Rozovretie čeľustí (mm) Max. drviaca sila (t)
IRP 11 X 10 – 25 1150 660 170
IRP 18 X 14 – 30 1700 820  210
IRP 23 X 18 – 36 2300 900 265
IRP 29 X 25 – 45 2950 960  325
IRP 36 X 30 – 55 3600 1050 355
IRP 45 X 35 – 65 4500 1150  380

Aplikácie

Rotačné demolačné kliešte Indeco nachádzajú ideálnu aplikáciu pri všetkých demolačných a recyklačných prácach. Vďaka ich mimoriadnej sile, robustnej konštrukcii a hlavne všestrannosti sú to ideálne nástroje jednak pri primárnej demolácii budov, vertikálnych stavieb, podláh, stien, ako aj pri sekundárnej demolácii materiálov a konštrukcií z armovaného betónu „na zemi“ a pri recyklácii, kde je potrebná separácia oceľových armatúr od betónovej masy.